Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

[Làm quen với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ từ phương tiện miễn phí] :Giới thiệu sơ lược cách sử dụng google driver

Tiếp trong loạt bài "làm quen với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ từ phương tiện miễn phí", mình tiếp nối giới thiệu một phần mình biết về công cụ khá hữu ích Google Driver.
Trong bài này mình giới thiệu sơ lược về Google Driver theo hướng "mì ăn liền" để  bạn làm quen ban đầu, theo hướng có thể mở cho những bài có liên quan của mình về sau. Không thực hiện giới thiệu quá sâu vì những bài này có rất nhiều trên mạng.
Trong bài viết này, mình có một số mặc định là bạn biết xài máy tính, biết dùng công cụ Microsoft office và biết đăng ký Gmail nhé!

Google Driver là gì

Làm sao để sử dụng Google Driver

Bạn sẽ được gì từ Google Driver

Mình thích gì từ Google Driver trong việc làm TEAM

Rồi, Cơ bản rất đơn giản vậy thôi. Nếu cần gì thêm, bạn có thể Search google thêm nhé.
Trong bài tiếp theo mình sẽ chia sẻ vào mục tiêu chính:
Bài chia sẻ về quản lý file tài chính của TEAM

Related Post

[Làm quen với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ từ phương tiện miễn phí] :Giới thiệu sơ lược cách sử dụng google driver
4/ 5
Oleh