Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Khóa cửa thông minh Glock trên báo Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Nhóm tác giả gồm KS. Ngô Cự Mạnh, KS. Vương Phát, KS. Trần Tiên Tín, KS. Võ Thượng Đỉnh (công ty Giao Thoa, TP.HCM) đã chế tạo thành công khóa thông minh Glock. Đây là một sản phẩm khóa được áp dụng công nghệ mới, đáp ứng tốt các điều kiện như: an toàn, tiện ích, thẩm mỹ; có khả năng sản xuất và nội địa hóa cao, giá thành tốt.Related Post

Khóa cửa thông minh Glock trên báo Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
4/ 5
Oleh