Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Khóa cửa thông minh Glock trên báo Khoa học phổ thông


KHPTO- Nhóm tác giả gồm KS. Ngô Cự Mạnh, KS. Vương Phát, KS. Trần Tiên Tín, KS. Võ Thượng Đỉnh (công ty Giao Thoa, TP.HCM) đã chế tạo thành công khóa thông minh Glock.
Đây là một sản phẩm khóa được áp dụng công nghệ mới, đáp ứng tốt các điều kiện như: an toàn, tiện ích, thẩm mỹ; có khả năng sản xuất và nội địa hóa cao, giá thành tốt.
Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, các dòng khóa tích hợp công nghệ mang đến sự an toàn và tiện ích đã xuất hiện đa dạng trên thị trường như: khóa dùng thẻ RFID, khóa điện tử nhập passcode, khóa sử dụng xác thực vân tay ... hoặc các dòng khóa tích hợp các công nghệ lại với nhau.

Xem thêm tại:

Related Post

Khóa cửa thông minh Glock trên báo Khoa học phổ thông
4/ 5
Oleh